Piły wąskotaśmowe

piła tasmowa wąska

Materiał
Minimalne straty, maksymalna wydajność cięcia, perfekcyjna równowaga siły i elastyczności, bardziej precyzyjne, czystsze i równomierne cięcie oraz, co nie mniej ważne, lepszy wygląd przyciętej powierzchni drewna. Wszystko to są piły taśmowe wąskie Rippera.

Zastosowanie
Wąskie piły taśmowe nadają się do cięcia małych pni, zarówno miękkich, twardych. Są odpowiednie do codziennego użytku, a ich zastosowanie zmniejsza energochłonność i znacznie zwiększa wydajność.

Warunkiem prawidłowego przecierania jest właściwy dobór taśmy tnącej, którą dobiera się w zależności od typu maszyny i przecinanego materiału. Grubość piły taśmowej do traków powinna być zgodna z DTR maszyny. Prawidłowa szerokość taśmy tnącej powinna być równa szerokości kół prowadzących plus głębokość wrębu. Podziałka taśmy tnacej jest określona odległością pomiędzy dwoma sąsiednimi wierzchołkami ostrzy. Dobór podziałki zależy od wymiarów przecinanego drewna i od jego twardości. Twardość drewna zależy od jego gestości, zwiększa się wraz z jego wzrostem. Twardość w dużej mierze zależy od rodzaju przekroju, największa jest na przekroju poprzecznym. Ze względu na niejednorodną strukturę drewna, dokładne określenie twardości jest trudne. Drewno przeznaczone do cięcia powinno byc okorowane, wolne od zanieczyszczeń. Przedmiot przecinany należy zamocować w sposób uniemożliwiajacy przemieszczanie sie podczas procesu cięcia. Koła prowadzące taśmę tnacą powinny być ustawione na jednej płaszczyźnie a prowadnice taśmy dosunięte możliwie blisko przecinanego materiału. Naprężenie taśmy należy dokonać zgodnie z DTR posiadanej maszyny. 

 

piła wąskotaśmowa

Ripper 37

Piły Ripper 37 zostały poddane kilku testom.

Test I – max. naprężenia
Piły zostały poddane próbie zniszczenia przy użyciu maksymalnego naprężenia. Piły rozciągnięto aż do całkowitego rozerwania. Ripper 37 przewyższył swoich konkurentów średnio o 58%. Drugiego w rankingu konkurenta przewyższyl o ponad 37%.

Test II – analiza optymalnej twardości
Optymalna twardość jest tym, co odróżnia piły Ripper od innych. Osiągając optymalną twardość, możemy zagwarantować piłę najwyższej jakości, na której zawsze można polegać. Zbyt miękkie zęby są bardzo matowe, a zbyt sztywne zęby narażone są na ryzyko złamania. Niedostateczne hartowanie powoduje utratę wydajności taśmy, hartowanie zbyt głębokie zwiększa prawdopodobieństwo pękania pił. Testy wykazały optymalną głębokość hartowania taśm Ripper.