Dołącz do nas

Jeśli nie znalazłeś/aś interesującej oferty pracy w otwartych rekrutacjach, ale uważasz, że możesz wzbogacić naszą firmę swoimi doświadczeniami i kompetencjami, wyślij swoje CV na email: marketing@inter-bis.pl

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli:

Do oferty prosimy dołączyć oświadczenie: Zgodnie z art. 7 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) – dalej RODO oraz z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 10 maja 2018 roku (Dz. U. z 2018 r. poz 1000) wyrażam zgodę na przetwarzanie przez administratora, którym jest: INTERBIS GROUP Sp. z o.o. z siedzibą w Nowym Sączu przy ulicy Wiśniowieckiego 62 moich danych osobowych zawartych w CV na potrzeby obecnego oraz przyszłych procesów rekrutacji.